SOSYAL SORUMLULUK

Günümüzde refah düzeyinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan bu gelişimin sürdürülebilir olması için bireylere olduğu kadar biz kurumlara da önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu bilinçle hareket Ekşi İnşaat; yaşadığı çevre ve toplum için sosyal sorumluluk projeleri üretmeye, bunun için süregelen projelere destek vermeye devam ediyor.

www.hakkieksi.org